İç Kontrol ve Risk Yönetimi Danışmanlığı

Müşterilerin risklerini belirlemek, kontrol etmek ve yönetmek için prosedürler ve politikalar tasarlamak.